กราฟราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 27 ตุลาคม 2563 16:36

ตัวย่อหุ้น: CI สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 0.68 ปริมาณซื้อขาย: 11,000
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 0.65 / 11,600 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 0.68 / 13,000
วันก่อนหน้า: 0.68 ราคาเปิด: 0.65
ช่วงห่างจำนวนวัน: 0.65 - 0.68 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 0.49 - 0.96

 

Chart Type