กราฟราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 28 พฤษภาคม 2567 16:36

ตัวย่อหุ้น: CI สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 0.58 ปริมาณซื้อขาย: 284,102
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 0.57 / 19,900 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 0.58 / 83,900
วันก่อนหน้า: 0.58 ราคาเปิด: 0.58
ช่วงห่างจำนวนวัน: 0.56 - 0.58 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 0.47 - 0.78

 

Chart Type