กราฟราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 13 สิงหาคม 2563 16:38

ตัวย่อหุ้น: CI สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 0.70 ปริมาณซื้อขาย: 1,400
เปลี่ยนแปลง: -0.01 % เปลี่ยนแปลง: -1.41
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 0.69 / 45,400 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 0.70 / 4,200
วันก่อนหน้า: 0.71 ราคาเปิด: 0.69
ช่วงห่างจำนวนวัน: 0.69 - 0.70 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 0.49 - 1.13

 

Chart Type