กราฟราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 24 กันยายน 2562 15:23

ตัวย่อหุ้น: CI สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 1.02 ปริมาณซื้อขาย: 1,070,200
เปลี่ยนแปลง: +0.02 % เปลี่ยนแปลง: +2.00
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 1.01 / 3,000 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 1.02 / 5,900
วันก่อนหน้า: 1.00 ราคาเปิด: 1.00
ช่วงห่างจำนวนวัน: 1.00 - 1.07 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 0.97 - 1.68

 

Chart Type