กราฟราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 26 พฤษภาคม 2563 09:51

ตัวย่อหุ้น: CI สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 0.68 ปริมาณซื้อขาย: -
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 0.68 / 100 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 0.67 / 100
วันก่อนหน้า: 0.68 ราคาเปิด: -
ช่วงห่างจำนวนวัน: - ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 0.49 - 1.38

 

Chart Type