กราฟราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 01 ธันวาคม 2566 10:09

ตัวย่อหุ้น: CI สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 0.50 ปริมาณซื้อขาย: 1,200
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 0.49 / 114,000 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 0.50 / 27,900
วันก่อนหน้า: 0.50 ราคาเปิด: 0.50
ช่วงห่างจำนวนวัน: 0.50 - 0.50 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 0.47 - 0.95

 

Chart Type