งบการเงิน

ปี:

งบการเงินไตรมาส 1/2567

ขนาดไฟล์: 1.13 MB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินประจำปี 2566

ขนาดไฟล์: 2.05 MB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 3/2566

ขนาดไฟล์: 462 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 2/2566

ขนาดไฟล์: 1.28 MB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 1/2566

ขนาดไฟล์: 907 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินประจำปี 2565

ขนาดไฟล์: 1.61 MB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 3/2565

ขนาดไฟล์: 894 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 2/2565

ขนาดไฟล์: 846 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 1/2565

ขนาดไฟล์: 890 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินประจำปี 2564

ขนาดไฟล์: 1.60 MB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 3/2564

ขนาดไฟล์: 925 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 2/2564

ขนาดไฟล์: 809 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 1/2564

ขนาดไฟล์: 1.13 MB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินประจำปี 2563

ขนาดไฟล์: 1.58 MB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 3/2563

ขนาดไฟล์: 1.11 MB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 2/2563

ขนาดไฟล์: 1.18 MB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 1/2563

ขนาดไฟล์: 1008 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินประจำปี 2562

ขนาดไฟล์: 1.52 MB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 3/2562

ขนาดไฟล์: 875 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 2/2562

ขนาดไฟล์: 921 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 1/2562

ขนาดไฟล์: 705 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินประจำปี 2561

ขนาดไฟล์: 1.25 MB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 3/2561

ขนาดไฟล์: 665 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 2/2561

ขนาดไฟล์: 458 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 1/2561

ขนาดไฟล์: 296 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินประจำปี 2560

ขนาดไฟล์: 617 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 3/2560

ขนาดไฟล์: 768 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 2/2560

ขนาดไฟล์: 359 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 1/2560

ขนาดไฟล์: 144 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินประจำปี 2559

ขนาดไฟล์: 214 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 3/2559

ขนาดไฟล์: 161 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 2/2559

ขนาดไฟล์: 158 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 1/2559

ขนาดไฟล์: 142 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินประจำปี 2558

ขนาดไฟล์: 203 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 3/2558

ขนาดไฟล์: 141 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 2/2558

ขนาดไฟล์: 157 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 1/2558

ขนาดไฟล์: 140 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินประจำปี 2557

ขนาดไฟล์: 185 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 3/2557

ขนาดไฟล์: 143 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 2/2557

ขนาดไฟล์: 139 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 1/2557

ขนาดไฟล์: 123 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินประจำปี 2556

ขนาดไฟล์: 193 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 3/2556

ขนาดไฟล์: 154 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 2/2556

ขนาดไฟล์: 150 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 1/2556

ขนาดไฟล์: 129 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินประจำปี 2555

ขนาดไฟล์: 157 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 3/2555

ขนาดไฟล์: 114 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 2/2555

ขนาดไฟล์: 106 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 1/2555

ขนาดไฟล์: 103 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินประจำปี 2554

ขนาดไฟล์: 167 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 3/2554

ขนาดไฟล์: 135 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 2/2554

ขนาดไฟล์: 135 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 1/2554

ขนาดไฟล์: 136 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินประจำปี 2553

ขนาดไฟล์: 163 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 3/2553

ขนาดไฟล์: 128 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 2/2553

ขนาดไฟล์: 129 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 1/2553

ขนาดไฟล์: 116 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินประจำปี 2552

ขนาดไฟล์: 150 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 3/2552

ขนาดไฟล์: 127 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 2/2552

ขนาดไฟล์: 127 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 1/2552

ขนาดไฟล์: 108 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินประจำปี 2551

ขนาดไฟล์: 146 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 3/2551

ขนาดไฟล์: 119 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 2/2551

ขนาดไฟล์: 116 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 1/2551

ขนาดไฟล์: 100 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินประจำปี 2550

ขนาดไฟล์: 124 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 3/2550

ขนาดไฟล์: 106 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 2/2550

ขนาดไฟล์: 103 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 1/2550

ขนาดไฟล์: 83 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินประจำปี 2549

ขนาดไฟล์: 105 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 3/2549

ขนาดไฟล์: 83 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 2/2549

ขนาดไฟล์: 77 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 1/2549

ขนาดไฟล์: 72 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินประจำปี 2548

ขนาดไฟล์: 81 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 3/2548

ขนาดไฟล์: 56 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 1/2548

ขนาดไฟล์: 47 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 2/2542

ขนาดไฟล์: 70 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินประจำปี 2548

ขนาดไฟล์: 81 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 3/2548

ขนาดไฟล์: 56 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 1/2548

ขนาดไฟล์: 47 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินประจำปี 2547

ขนาดไฟล์: 77 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 3/2547

ขนาดไฟล์: 62 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 2/2547

ขนาดไฟล์: 63 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 1/2547

ขนาดไฟล์: 55 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินประจำปี 2546

ขนาดไฟล์: 43 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 3/2546

ขนาดไฟล์: 59 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 2/2546

ขนาดไฟล์: 50 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 1/2546

ขนาดไฟล์: 37 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินประจำปี 2545

ขนาดไฟล์: 30 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินประจำปี 2546

ขนาดไฟล์: 43 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 3/2546

ขนาดไฟล์: 59 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 2/2546

ขนาดไฟล์: 50 KB.

ดาวน์โหลด

งบการเงินไตรมาส 1/2546

ขนาดไฟล์: 37 KB.

ดาวน์โหลด