เครื่องคำนวณการลงทุน

ปรับปรุงเมื่อ: 12 กรกฎาคม 2567 16:39

ตัวย่อหุ้น: CI สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 0.56 ปริมาณซื้อขาย: 4,383,226
เปลี่ยนแปลง: -0.01 % เปลี่ยนแปลง: -1.75
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 0.56 / 105,700 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 0.57 / 145,500
วันก่อนหน้า: 0.57 ราคาเปิด: 0.63
ช่วงห่างจำนวนวัน: 0.55 - 0.63 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 0.46 - 0.78

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %