เอกสารนำเสนอ

รายละเอียด ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (26 เมษายน 2566) 1.09 MB. ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (27 เมษายน 2565) 1.24 MB. ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (27 เมษายน 2564) 1.29 MB. ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (28 เมษายน 2563) 897 KB. ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (25 เมษายน 2562) 467 KB. ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (26 เมษายน 2561) 660 KB. ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (26 เมษายน 2560) 359 KB. ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2559 (16 มิถุนายน 2559) 1.36 MB. ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (27 เมษายน 2559) 3.15 MB. ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2558 (15 กันยายน 2558) 8.09 MB. ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2558 (29 เมษายน 2558) 4.41 MB. ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2557 (25 เมษายน 2557) 796 KB. ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2556 (15 พฤศจิกายน 2556) 6.98 MB. ดาวน์โหลด
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 / 2556 (26 กันยายน 2556) 1001 KB. ดาวน์โหลด
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2556 (14 สิงหาคม 2556) 507 KB. ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2556 (30 เมษายน 2556) 5.57 MB. ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2554 (26 เมษายน 2554) 199 KB. ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2553 (21 เมษายน 2553) 2.31 MB. ดาวน์โหลด