ติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ : +66 2308 2020 ext. 544
โทรสาร : +66 2308 2990
อีเมล : investor@charnissara.com