สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทเรายังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลก นโยบายการเงินของนานาประเทศเข้มงวดขึ้น เกิดภาวะเงินเฟ้อโดยทั่ว อย่างอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยก็สูงขึ้นโดยเฉลี่ยถึง 6.08% ส่วนอัตราดอกเบี้ยก็สูงขึ้นด้วยเช่นกัน

ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อการขายอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจการโรงแรมโดยตรง ทําให้บริษัทมีผลการดําเนินการในปี 2565 ขาดทุน 256 ล้านบาท เป็นการขาดทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์และอื่นๆ 22 ล้านบาท ซึ่งมีรายได้รวม 1,504 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 ประมาณ 5% อันเป็นผลจากการขายที่ยากขึ้น และการรอโอนกรรมสิทธิ์ซึ่งเรามียอดทรัพย์สินที่รอโอนกรรมสิทธิ์ ณ 31 ธันวาคม 2565 มูลค่า 2,030 ล้านบาท

การขาดทุนส่วนใหญ่จํานวน 234 ล้านบาท เกิดจากการดําเนินธุรกิจโรงแรมที่ซบเซามาโดยตลอดและเพิ่งเริ่มจะกระเตื้องขึ้นอย่างเต็มที่เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ด้วยรายได้ที่ลดลงอย่างมากในส่วนโรงแรมเดิมเป็นเหตุให้การจ่ายค่าเช่าแก่กองทรัสต์ฯ เป็นไปได้ยากที่สุด ซึ่งผู้บริหารกําลังพยายามเจรจาอย่างเต็มที่ให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดและเป็นประโยชน์ร่วมกันแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยยุติธรรม แม้จะประสบภาวะขาดทุน หากรายได้รวมจากธุรกิจโรงแรมในปี 2565 เพิ่มขึ้น 99% จาก 337 ล้านบาทในปี 2564 เป็น 672 ล้านบาท เพราะโรงแรมบาบาบีช คลับหัวหิน- Habita Seaview และ Sripanwa Phuket ส่วนต่อขยายที่เรียกว่า Yaya & Convention ซึ่งยังมิได้อยู่ในกองทรัสต์ฯได้เริ่มเปิดบริการตลอดปีที่ผ่านมา

บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ปี 2566 จะเป็นปีที่ดีหากไม่เกิดเหตุสุดวิสัยซึ่งเราควบคุมไม่ได้อย่างที่ผ่านมา ธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมของประเทศไทยจะดีขึ้น มีการยกเลิกมาตรการล็อคดาวน์ในประเทศต่างๆ และจํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยจะกลับคืนสู่สภาวะปกติ นอกจากนี้ โครงการ ดิ อิสสระ สาทร และโครงการ Sasara ที่หัวหินจะแล้วเสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ จะช่วยเพิ่มยอดรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท บริษัท กําลังจะขึ้นโครงการใหม่ๆ อีกอย่างน้อย 3 โครงการมูลค่ารวมเกือบ 8,000 ล้านบาทซึ่งจะสร้างรายได้ในปีต่อๆ ไปด้วย

แม้ผลประกอบการในปี 2565 จะไม่เป็นที่น่าพอใจ หากบริษัทก็หวังว่าท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า และพันธมิตรทั้งหลายจะเข้าใจทีมงานของเรา ทุกคนจะพยายามทํางานอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างสรรค์และส่งมอบสิ่งที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าของเรา ขอขอบพระคุณทุกๆ ท่านมา ณ ที่นี้


ศรีวรา อิสสระ
ประธานกรรมการ