ติดต่อนักวิเคราะห์

รายชื่อ บริษัทหลักทรัพย์
คุณบุรพัฒน์ จรัสฉิมพลีกุล บริษัทหลักทรัพย์ ซิทโก้ จำกัด (มหาชน)
130-132 ชั้น 1-2 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 และ ชั้น 12 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร : 02 627 3100, 02 263 2020 ต่อ 1393
โทรสาร : 02 263 3004
อีเมล : burapat.ja@ssec-online.com