กราฟราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2566 16:35

ตัวย่อหุ้น: CI สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 0.89 ปริมาณซื้อขาย: 3,412,005
เปลี่ยนแปลง: -0.01 % เปลี่ยนแปลง: -1.11
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 0.89 / 42,000 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 0.90 / 66,400
วันก่อนหน้า: 0.90 ราคาเปิด: 0.90
ช่วงห่างจำนวนวัน: 0.88 - 0.92 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 0.74 - 1.27

 

Chart Type