กราฟราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 09 ธันวาคม 2562 16:36

ตัวย่อหุ้น: CI สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 0.82 ปริมาณซื้อขาย: 5,800
เปลี่ยนแปลง: -0.01 % เปลี่ยนแปลง: -1.20
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 0.83 / 1,000 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 0.84 / 1,400
วันก่อนหน้า: 0.83 ราคาเปิด: 0.83
ช่วงห่างจำนวนวัน: 0.82 - 0.84 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 0.82 - 1.40

 

Chart Type