กราฟราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 16 ตุลาคม 2561 16:37

ตัวย่อหุ้น: CI สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 1.62 ปริมาณซื้อขาย: 56,300
เปลี่ยนแปลง: +0.02 % เปลี่ยนแปลง: +1.25
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 1.60 / 61,100 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 1.62 / 20,000
วันก่อนหน้า: 1.60 ราคาเปิด: 1.60
ช่วงห่างจำนวนวัน: 1.60 - 1.62 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 1.40 - 1.73

 

Chart Type