กราฟราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 21 มกราคม 2563 15:03

ตัวย่อหุ้น: CI สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 0.82 ปริมาณซื้อขาย: 25,300
เปลี่ยนแปลง: -0.01 % เปลี่ยนแปลง: -1.20
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 0.81 / 5,500 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 0.82 / 1,900
วันก่อนหน้า: 0.83 ราคาเปิด: 0.81
ช่วงห่างจำนวนวัน: 0.80 - 0.83 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 0.78 - 1.38

 

Chart Type