กราฟราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 12 ธันวาคม 2561 16:38

ตัวย่อหุ้น: CI สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 1.40 ปริมาณซื้อขาย: 40,700
เปลี่ยนแปลง: +0.02 % เปลี่ยนแปลง: +1.45
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 1.38 / 3,200 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 1.39 / 20,000
วันก่อนหน้า: 1.38 ราคาเปิด: 1.38
ช่วงห่างจำนวนวัน: 1.38 - 1.40 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 1.20 - 1.73

 

Chart Type