กราฟราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 25 เมษายน 2561 10:38

ตัวย่อหุ้น: CI สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 1.65 ปริมาณซื้อขาย: 7,700
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 1.65 / 77,300 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 1.66 / 167,400
วันก่อนหน้า: 1.65 ราคาเปิด: 1.65
ช่วงห่างจำนวนวัน: 1.65 - 1.65 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 1.40 - 2.00

 

Chart Type