กราฟราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 23 สิงหาคม 2562 16:37

ตัวย่อหุ้น: CI สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 1.08 ปริมาณซื้อขาย: 2,200
เปลี่ยนแปลง: +0.01 % เปลี่ยนแปลง: +0.93
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 1.07 / 1,000 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 1.08 / 20,300
วันก่อนหน้า: 1.07 ราคาเปิด: 1.07
ช่วงห่างจำนวนวัน: 1.07 - 1.08 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 1.06 - 1.68

 

Chart Type