กราฟราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 20 มิถุนายน 2562 16:38

ตัวย่อหุ้น: CI สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 1.27 ปริมาณซื้อขาย: 92,200
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 1.26 / 32,800 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 1.28 / 22,300
วันก่อนหน้า: 1.27 ราคาเปิด: 1.25
ช่วงห่างจำนวนวัน: 1.24 - 1.27 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 1.20 - 1.68

 

Chart Type