กราฟราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 24 พฤษภาคม 2565 15:52

ตัวย่อหุ้น: CI สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 0.95 ปริมาณซื้อขาย: 1,053,169
เปลี่ยนแปลง: -0.01 % เปลี่ยนแปลง: -1.04
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 0.95 / 262,100 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 0.96 / 28,900
วันก่อนหน้า: 0.96 ราคาเปิด: 0.98
ช่วงห่างจำนวนวัน: 0.95 - 0.98 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 0.76 - 1.59

 

Chart Type