กราฟราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 17 สิงหาคม 2561 16:36

ตัวย่อหุ้น: CI สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 1.58 ปริมาณซื้อขาย: 137,300
เปลี่ยนแปลง: -0.02 % เปลี่ยนแปลง: -1.25
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 1.58 / 70,900 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 1.60 / 300
วันก่อนหน้า: 1.60 ราคาเปิด: 1.58
ช่วงห่างจำนวนวัน: 1.58 - 1.60 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 1.40 - 1.73

 

Chart Type