กราฟราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 03 เมษายน 2563 16:40

ตัวย่อหุ้น: CI สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 0.55 ปริมาณซื้อขาย: 79,400
เปลี่ยนแปลง: +0.02 % เปลี่ยนแปลง: +3.77
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 0.52 / 26,500 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 0.54 / 20,000
วันก่อนหน้า: 0.53 ราคาเปิด: 0.54
ช่วงห่างจำนวนวัน: 0.52 - 0.55 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 0.49 - 1.38

 

Chart Type