กราฟราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 21 มิถุนายน 2561 16:38

ตัวย่อหุ้น: CI สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 1.61 ปริมาณซื้อขาย: 257,000
เปลี่ยนแปลง: -0.01 % เปลี่ยนแปลง: -0.62
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 1.61 / 40,000 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 1.62 / 30,000
วันก่อนหน้า: 1.62 ราคาเปิด: 1.61
ช่วงห่างจำนวนวัน: 1.61 - 1.61 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 1.40 - 1.73

 

Chart Type