กราฟราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 16 เมษายน 2564 16:36

ตัวย่อหุ้น: CI สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 0.71 ปริมาณซื้อขาย: 1,249,300
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 0.71 / 37,500 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 0.72 / 375,000
วันก่อนหน้า: 0.71 ราคาเปิด: 0.72
ช่วงห่างจำนวนวัน: 0.69 - 0.72 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 0.60 - 0.89

 

Chart Type