กราฟราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2562 16:10

ตัวย่อหุ้น: CI สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 1.31 ปริมาณซื้อขาย: 35,100
เปลี่ยนแปลง: +0.01 % เปลี่ยนแปลง: +0.77
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 1.30 / 14,400 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 1.32 / 5,500
วันก่อนหน้า: 1.30 ราคาเปิด: 1.31
ช่วงห่างจำนวนวัน: 1.30 - 1.32 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 1.20 - 1.72

 

Chart Type