กราฟราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 21 ตุลาคม 2562 16:37

ตัวย่อหุ้น: CI สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 0.90 ปริมาณซื้อขาย: 576,100
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 0.90 / 425,200 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 0.91 / 6,100
วันก่อนหน้า: 0.90 ราคาเปิด: 0.88
ช่วงห่างจำนวนวัน: 0.88 - 0.90 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 0.87 - 1.60

 

Chart Type