กราฟราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 15 ตุลาคม 2564 16:35

ตัวย่อหุ้น: CI สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 1.32 ปริมาณซื้อขาย: 313,160,200
เปลี่ยนแปลง: +0.17 % เปลี่ยนแปลง: +14.78
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 1.32 / 1,426,600 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 1.33 / 128,800
วันก่อนหน้า: 1.15 ราคาเปิด: 1.19
ช่วงห่างจำนวนวัน: 1.19 - 1.48 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 0.63 - 1.48

 

Chart Type