กราฟราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2561 16:03

ตัวย่อหุ้น: CI สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 1.70 ปริมาณซื้อขาย: 63,300
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 1.69 / 11,200 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 1.70 / 1,000
วันก่อนหน้า: 1.70 ราคาเปิด: 1.71
ช่วงห่างจำนวนวัน: 1.69 - 1.72 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 1.40 - 2.10

 

Chart Type