กราฟราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 13 กรกฎาคม 2563 16:36

ตัวย่อหุ้น: CI สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 0.81 ปริมาณซื้อขาย: 39,500
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 0.81 / 700 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 0.82 / 6,400
วันก่อนหน้า: 0.81 ราคาเปิด: 0.81
ช่วงห่างจำนวนวัน: 0.81 - 0.82 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 0.49 - 1.31

 

Chart Type