กราฟราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 27 กรกฎาคม 2564 16:06

ตัวย่อหุ้น: CI สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 0.85 ปริมาณซื้อขาย: -
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): - / - ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): - / -
วันก่อนหน้า: 0.85 ราคาเปิด: -
ช่วงห่างจำนวนวัน: - ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 0.63 - 1.16

 

Chart Type