กราฟราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 19 เมษายน 2562 16:37

ตัวย่อหุ้น: CI สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 1.30 ปริมาณซื้อขาย: 590,400
เปลี่ยนแปลง: +0.05 % เปลี่ยนแปลง: +4.00
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 1.30 / 48,500 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 1.31 / 5,400
วันก่อนหน้า: 1.25 ราคาเปิด: 1.25
ช่วงห่างจำนวนวัน: 1.25 - 1.33 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 1.20 - 1.68

 

Chart Type