เครื่องคำนวณการลงทุน

ปรับปรุงเมื่อ: 19 ตุลาคม 2560 16:38

ตัวย่อหุ้น: CI สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 1.57 ปริมาณซื้อขาย: 280,100
เปลี่ยนแปลง: -0.02 % เปลี่ยนแปลง: -1.26
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 1.57 / 122,100 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 1.58 / 41,900
วันก่อนหน้า: 1.59 ราคาเปิด: 1.59
ช่วงห่างจำนวนวัน: 1.57 - 1.59 ช่วงเวลา 52 สัปดาห์: 1.52 - 2.26

วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %