เอกสารนำเสนอ

รายละเอียด ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (26 เมษายน 2561) 660 KB. ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (26 เมษายน 2560) 359 KB. ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2559 (16 มิถุนายน 2559) 1.36 MB. ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (27 เมษายน 2559) 3.15 MB. ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2558 (15 กันยายน 2558) 8.09 MB. ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2558 (29 เมษายน 2558) 4.41 MB. ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2557 (25 เมษายน 2557) 796 KB. ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2556 (15 พฤศจิกายน 2556) 6.98 MB. ดาวน์โหลด
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 / 2556 (26 กันยายน 2556) 1001 KB. ดาวน์โหลด
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2556 (14 สิงหาคม 2556) 507 KB. ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2556 (30 เมษายน 2556) 5.57 MB. ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2554 (26 เมษายน 2554) 199 KB. ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2553 (21 เมษายน 2553) 2.31 MB. ดาวน์โหลด