ประวัติบริษัท

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2532 ด้วยทุน จดทะเบียนเริ่มแรก 20 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในโครงการอาคารสำนักงานและ ศูนย์การค้า ในนามชาญอิสสระทาวเวอร์2 บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ภายใต้ชื่อ บริษัท ซี.ไอ. ดีเวล็อปเมนท์จำกัด ซึ่งมีบริษัท ซี.ไอ. พร็อพเพอตี้จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้กลุ่มบริษัท ซี.ไอ. พร็อพเพอตี้ เป็นกลุ่มบริษัทที่มีประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากว่า 40 ปีเป็นผู้ริเริ่มการพัฒนาโครงการอาคารสำนักงาน และศูนย์การค้าให้เช่า ในนามโครงการชาญอิสสระทาวเวอร์บนถนนพระราม 4 โครงการอาคารชุดพักอาศัย (Condominium) ประเภทเรสซิเดนเชียลคอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนท์คอนโดมิเนียม รีสอร์ท คอนโดมิเนียม อันได้แก่ โครงการ ชะอำบีชคลับ โครงการจินดารักษ์วิลล่า โครงการบ้านสวนเพชร และโครงการชาญอิสสระซิตี้โฮม

นอกจากนี้ยังพัฒนาทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเดี่ยว เช่น โครงการชาญอิสสระพาร์คโฮม โครงการบ้านสวนอิสสระ และยังมีโครงการ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังเฟสที่ 3 ซึ่งเป็นนิคมแห่งแรกที่บริหารโครงการโดยภาคเอกชนอีกด้วย

บริษัท ซี.ไอ. ดีเวล็อปเมนท์จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ซี.ไอ.เอ็ม. ดีเวล็อปเมนท์จำกัด และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2533 โดยบริษัทได้มีผู้ร่วมทุนจากต่างประเทศ คือ บริษัท มารูเบนิคอร์ปอเรชั่น จำกัด จาก ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจแบบ Conglomerate เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ก่อนที่บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 500 ล้านบาท เมื่อวันที่28 กันยายน 2537 และ 800 ล้านบาท เมื่อวันที่24 เมษายน 2543 ในเดือนมิถุนายน 2545 บริษัท ได้แปรสภาพจากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์จำกัด (มหาชน) และเข้า จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท ในปี2556 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 720 ล้านบาท ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,386,574,624 บาท โดยเป็นทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 1,066,595,865 บาท