สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่โลกและประเทศไทยยังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศไทยปีนี้ลดลงจากปี 2563 ถึง 21% และลดจากปี 2562 ถึง 50% ความไม่แน่นอนของสถานการณ์โรคระบาดครั้งนี้ยังคงมีอยู่ ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัว เกิดการชะงักขึ้นของห่วงโซ่การผลิต แม้ว่า GDP จะปรับตัวดีขึ้นเป็นร้อยละ 1.6 จากที่ติดลบในปี 2563 เพราะภาคการส่งออกและภาคอุปโภคบริโภคดีขึ้น ส่วนอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.2 และปี 2565 มีแนวโน้มจะสูงขึ้นจากราคาพลังงานและราคาสินค้าและบริการที่สูงขึ้น

การท่องเที่ยวที่เป็นรายได้หลักของประเทศ ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติเพราะเรายังมีมาตรการจำกัดการเดินทางเข้าประเทศอยู่ ประกอบกับปัจจุบันจำนวนและเส้นทางการบินโดยเครื่องบินลดลงอย่างมาก จากวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นและนักท่องเที่ยวจีนยังถูกควบคุมเข้มงวดในการออกท่องเที่ยวต่างประเทศ ดังนั้นธุรกิจโรงแรมจึงได้รับผลกระทบอย่างหนัก โอกาสที่จะฟื้นตัวในปี2565 อาจมีได้ในช่วงปลายปีหากสถานการณ์โรคระบาดดีขึ้น แต่มีอีกปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเศรฐกิจและการท่องเที่ยวอีกคือความขัดแย้งระดับชาติระหว่างประเทศมหาอำนาจ ที่จะทำให้ตอกย้ำความอ่อนแอทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นอีก

ผลประกอบการปีนี้ของบริษัทในส่วนของโรงแรมได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ยังดีที่ในส่วนที่เช่าจากกองทรัสต์ฯ ศรีพันวาได้รับการพิจารณาจากทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์ตามข้อกำหนดในสัญญาเช่าที่สามารถช่วยเหลือ ลดหย่อนและผ่อนผันการชำระค่าเช่าบางส่วน ซึ่งได้มีการบันทึกผลการงดเว้นค่าเช่าในงบการเงินของปี 2564 นี้ หากดูผลประกอบการรวมทุกประเภทธุรกิจ เรามีรายได้รวม 2,299 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,451 ล้านบาท เป็นรายได้จากโรงแรม 337 ล้านบาท รายได้ค่าเช่า 69 ล้านบาท รายได้จากกิจการน้ำมัน 60 ล้านบาท ที่เหลือเป็นรายได้อื่นๆ และมีผลขาดทุนสุทธิ 44 ล้านบาท มีทรัพย์สิน ที่รอโอนกรรมสิทธิ์(Backlog) ณ 31ธันวาคม 2564 มูลค่า 2,000 ล้านบาท เมื่อปลายปี 2564 โรงแรมบาบา บีชคลับ เฟส 2 ที่ชะอำ ที่เราเรียกว่า Habita Seaview ซึ่งมีห้องพัก 47 ห้อง มีห้องจัดเลี้ยงขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ สำหรับจัดสัมนางานแต่งงาน และอีเว้นท์ต่างๆ แล้วเสร็จพร้อมเปิดบริการ ส่วนโรงแรม Sripanwa ส่วนต่อขยายที่เราเรียกว่า Yaya & Convention ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณไตรมาสที่ 2 ของปี2565 และโครงการที่เปิดตัวใหม่ ทั้ง The Issara Sathorn และ Sasara Hua Hin มียอดขายแล้วเกือบ 50% ทั้งสองโครงการ โครงการที่ได้รับความนิยมมากในปี 2564 อีก 2 โครงการคือ บ้านเดี่ยวกลางเมือง Issara Residence Rama 9 ที่มี 20 ยูนิต เท่านั้น ขณะนี้มีให้ลูกค้าเข้าเลือกซื้อได้เพียง 2 ยูนิต คาดว่าปี 2565 นี้ จะขายหมด 100% และโครงการบ้านอิสสระ บางนา ก็เป็นอีกโครงการที่ได้รับการตอบรับที่ดีในปีที่ผ่านมา

แม้ว่าสถานการณ์ต่างๆ ของประเทศและของโลกยังไม่ดีขึ้นทั้งจากสถานการณ์โรคระบาด อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มสูงขึ้น หนี้สินครัวเรือนและภาคธุรกิจสูงขึ้น ความสามารถในการชำระหนี้ลดลง ภาวะการท่องเที่ยวยังไม่เป็นปกติความขัดแย้งระหว่างประเทศที่นำไปสู่สงคราม แต่เราต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด และต้องรักษาสภาพคล่องของบริษัทไว้ให้ได้ในปี2565 เราจึงยังมีนโยบายในการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัท เร่งรัดและเพิ่มกลยุทธ์ในการขายให้ได้ยอดขายตามเป้าของบริษัท ควบคุมคุณภาพการก่อสร้างทั้งด้านเวลาและคุณภาพงาน อีกทั้งยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

ณ โอกาสนี้ขอขอบพระคุณ ท่านผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท คณะผู้บริหารและทีมงานของเราทุกคน รวมทั้งคู่ค้า พันธมิตรต่างๆ ที่ร่วมมือกันผ่านวิกฤตมาด้วยกันตลอดระยะเวลาสองปีและเราจะร่วมมือร่วมใจกันฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลาย เพื่อความสำเร็จและความอยู่รอดในอนาคตของเรา


ศรีวรา อิสสระ
ประธานกรรมการ