สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี พ.ศ.2561 แม้ตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยจะดีกว่าปีก่อนๆ หากหลายภาคส่วนก็ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และหนี้สินครัวเรือนที่สูงถึงร้อยละ 80 ยังคงเป็นปัญหาจำนวนหนี้เสียที่สูง ส่งผลให้ธนาคารชาติเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ โดยเฉพาะในตลาดล่าง ทำให้ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เน้นตลาดล่างเบนเป้าหมายมาที่ตลาดกลางและตลาดบนมากขึ้น การแข่งขันและปริมาณสินค้าในตลาดกลางจึงเพิ่มขึ้นมาก บริษัทฯ เล็งเห็นปัญหานี้ จึงมีนโยบายเร่งการขายโครงการ อิซซี่ คอนโด สุขสวัสดิ์ แม้จะทำให้กำไรต้องลดลงก็ตาม

บริษัทฯ มีรายได้รวมในปี พ.ศ.2561 3,188 ล้านบาท เพิ่มจากปี พ.ศ.2560 870 ล้านบาทหรือ 38% เป็นรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 2,069 ล้านบาท จากการประกอบกิจการโรงแรม 699 ล้านบาท จากค่าเช่าค่าบริการค่าธรรมเนียม 123 ล้านบาท และจากรายได้อื่นๆ 296 ล้านบาท ซึ่ง 187 ล้านบาทเป็นกำไรจากการขายโรงแรม บาบาบีช คลับ หัวหิน/ชะอำ เฟสแรก มูลค่า 530 ล้านบาท เข้ากองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา ทำให้กองทรัสต์ฯ นี้มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเป็น 4,100 ล้านบาท บริษัทฯ มีกำไรในปี พ.ศ.2561 125 ล้านบาท

นอกจากโครงการ อิซซี่ คอนโด สุขสวัสดิ์ ที่ยังมีห้องชุดเหลืออยู่เพียง 10 ห้อง โครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่อง บริษัทมียอดขายรอการโอนมูลค่าประมาณ 1,100 ล้านบาท บ้านตัวอย่างและสโมสรของบ้านอิสสระ บางนา และอิสสระ เรสซิเดนท์ พระรามเก้า เสร็จพร้อมให้ชมแล้ว การก่อสร้างโครงการอิสสระ เชียงใหม่ เฟสแรก ก็เสร็จสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯ กำลังดำเนินการก่อสร้างพูลวิลล่าเพิ่มเติมที่ศรีพันวา มูลค่าประมาณ 200 ล้านบาท และคอนเวนชั่นฮอลล์ที่สวยงามพร้อมพูลสวีทอีก 20 ยูนิต มูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้โรงแรมศรีพันวาสามารถรองรับงานสำคัญขนาดใหญ่ได้ในอนาคต โรงแรมบาบาบีชคลับ หัวหิน/ชะอำ เฟสแรก ที่ดำเนินกิจการได้ดีและเร็วเกินความคาดหมายจนสามารถขายเข้ากองทรัสต์ได้ดังที่กล่าวมาแล้ว ขณะนี้บริษัทฯ กำลังสร้าง บาบาวิลล่า เพิ่มเติมตลอดจนอาคารโรงแรมสูง 12 ชั้น ประกอบด้วยห้องพัก 47 ห้อง ห้องจัดเลี้ยงและอื่นๆ ที่พร้อมให้บริการครบครันรวมมูลค่าประมาณ 1,500 ล้านบาท ส่วนการก่อสร้างโรงแรมบาบาบีชคลับ ภูเก็ต/พังงา มูลค่าประมาณ 550 ล้านบาท ก็คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2562 นี้

นอกจากนี้ บริษัทฯ กำลังพัฒนาโครงการฮอลิเดย์คลับที่ทิวทะเลเอสเตท มูลค่าประมาณ 1,100 ล้านบาท และพัฒนาที่ดินหน้าโครงการสี่ไร่ริมถนนเพชรเกษม เป็นปั๊มน้ำมันและร้านค้าเพื่อสามารถบริการลูกค้าทิวทะเลและลูกค้าทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ยังได้ซื้อที่ดินที่ถนนจันทน์เพื่อพัฒนาคอนโดมิเนียมที่อยู่อาศัยระดับสูงมูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2564

การดำเนินธุรกิจโรงแรมในปี พ.ศ.2561 เป็นไปด้วยดี หากตัวเลขในการประกอบกิจการยังไม่เป็นที่น่าพอใจนัก แม้จะถือว่าเป็นปีที่ดีของการท่องเที่ยวไทย แต่ต้องยอมรับว่าเหตุการณ์ทั้งทัวร์ศูนย์เหรียญและเรือล่มที่ภูเก็ต ทำให้นักท่องเที่ยวจากประเทศจีนในครึ่งปีหลังลดลงอย่างมาก มีผลกระทบต่อยอดขายทั้งโรงแรมศรีพันวา และโครงการดิ อิสสระ เชียงใหม่ สำหรับโครงการที่ไหหนา ประเทศจีน ขณะนี้กำลังก่อสร้างโรงแรม ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและพร้อมบริการโรงแรมศรีพันวา ไหหนานในปีพ.ศ.2563

การนำโรงแรมศรีพันวา เฟสหนึ่ง เฟสสอง และโรงแรมบาบาบีชคลับ หัวหิน/ชะอำเข้ากองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา บริษัทฯ ถือว่าเป็นการขายแบบล๊อตใหญ่ หรือ wholesale ซึ่งให้ผลเป็นที่น่าพอใจ เป็นการใช้เครื่องมือทางการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ และได้ผลกำไรดี นอกเหนือจากการขายแบบทั่วๆ ไป ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นี่จะเป็นนโยบายที่บริษัทฯ จะทำอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ สามารถขายโครงการต่างๆ ที่กำลังพัฒนาอยู่ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นหรือปล่อยให้กองทรัสต์ฯ เช่าระยะยาวในอนาคนได้ ส่วนโครงการฮอลิเดย์คลับ นับว่าเป็นการขายในรูปแบบใหม่ของบริษัทฯ ที่ยังมีคู่แข่งไม่มากและน่าจะสร้างกำไรได้ดีด้วย โดยบริษัทฯ สามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการประกอบกิจการโรงแรมมาใช้ให้เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น

ปี พ.ศ.2562 เป็นปีที่เรายังคงต้องระมัดระวัง ตั้งใจทำงานหนักด้วยความรอบคอบ เราจะพยายามทำงานอย่างเต็มความสามารถ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตร และพนักงานของเราทุกคนเป็นอย่างยิ่ง


นางศรีวรา อิสสระ
ประธานกรรมการ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)